Himalayan Heights
07 Nights / 08 Days.
Routing: Manali / Sarchu / Leh / Alchi / Nubra / Pangong / Leh.

Day 01: Manali – Sarchu (10 Hrs – 222 Kms),Day 02: Sarchu to Leh. (8 Hrs – 255 Kms), Day 03: Leh – Lamayuru – Ule Tokpo. (3 Hrs – 70 Kms), Day 04: Ule Tokpo – Leh, Day 05 Leh – Pangong Lake – Leh. (4 Hrs – 160 Kms), Day 06: Leh – Nubra Valley. (5 Hrs – 120 Kms), Day 07: Nubra Valley – Leh, Day 08: Departure from Leh